پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

هیات مدیره

ناصر یوسفی – سردفتر - رئیس هیات مدیره
ایوب خاکپور – سردفتر - نائب رئیس و دبیر
 علی سرابیان – سردفتر - خزانه دار
 مهدی حقی – سردفتر - عضو هیات مدیره
 بهمن الفی – سردفتر - عضو هیات مدیره
عین اله ذوالفقارنیا – دفتریار - عضو هیات مدیره
جلال عالم – دفتریار - عضو هیات مدیره
اعضای علی البدل :
حبیب فرهودی نسب– سردفتر
داود مومنی – دفتریار