پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

هیات مدیره

داود صداقت نیا – سردفتر - رئیس هیات مدیره
شاپور ابراهیمی – سردفتر - نائب رئیس و دبیر
 اسلام ندائی – سردفتر - خزانه دار  
ایوب خاکپور– سردفتر–عضو هیات مدیره
 محمد نوری– سردفتر - عضو هیات مدیره
بهبود افخمی – دفتریار - عضو هیات مدیره
کامبیز بهرامی – دفتریار - عضو هیات مدیره
اعضای علی البدل :
طه یوسفی آذری– سردفتر
عبدالرضا ستوده – سردفتر
عین اله ذولفقارنیا – دفتریار