پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

مقاله های همکاران

 
دانلود » دفتر بازداشتی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی  -   نویسنده : بهمن الفی
دانلود » رد سردفتر -  نویسنده : بهمن الفی
دانلود » بررسی تطبیقی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور و تجارت جهانی  -  نویسنده : رضوان نادری